KANGASALAN JOULU

KANGASALAN JOULU 2019

 

KANGASALAN JOULUN MERKITYS

Kangasalan Joulu on kauimmin keskeytyksettä ilmestynyt kotiseutulehti maassamme. Kuten oli tarkoituskin, on sen sivulle kertynyt runsain määrin pitäjänhistoriaa, muualla julkaisematonta tietoa, tutkimuksia, henkilöhistorioita ja muistelmia. Kirjoituksia on käytetty lähdeaineistona mm Kangasalan historia III -kirjassa. Lehdessä julkaistuissa kaskuissa ja sananparsissa on ikuistettu kangasalalainen ihminen, jolle on puhuttava "loivasti", kuten entinen kirkkoherramme Usko Tuhkanen sanoi.

Kaikki tämä rikas aineisto on indeksoitu tietokonelevykkeelle, joten siihen on nykyihmisenkin helppo perehtyä esimerkiksi kirjastossa, jossa se on osana kotiseutuarkistoa. Se on perintö, joka toivottavasti kiinnostaa tuleviakin polvia.

Kangasala-Seura on vuosikirjassaan toteuttanut perustajiensa sille asettaman tehtävän. Lisäksi se on ollut seuralle taloudellisesti merkittävä. Kirjoittajat ovat korvauksetta antaneet julkaistavaksi kirjoituksensa, yritykset ovat antaneet ilmoituksia, jotka ovat kattaneet painatuskulut, koululaiset ovat hoitaneet myynnin eikä toimittamisesta ole ollut kuluja. Näin on lehden tuotto voitu käyttää museon ylläpitoon ja julkaisutoimintaan. Jos julkaisu vielä on poistanut ihmisten juurettomuutta antamalla ja auttamalla löytämään siteitä kotiseutuun, on se onnistunut tehtävässään."

Toimittajat tekEvät vapaaehtoistyötä

Kangasalan Joulun ensimmäiset toimittajat olivat Eero Aro ja Marketta Saikku. Jälkimmäinen luopui tehtävästä monien kiireidensä takia vuonna 1955. Siitä alkaen Eero Aro hoiti toimittamisen yksin, kunnes hänenkin oli kiireidensä takia jätettävä toimitustyö toisiin käsiin. Tehtävään tuli Kirsti Juvonen vuonna 1961. Kokematon toimittaja sai perinnöksi nipun papereita ja kehotuksen: "Tuossa on, ota ja toimita! Minä en ehdi." Ja ohjeen "Lepoaikaa on vain joulusta uuteen vuoteen." Siitä alkoi Kangasalan Joulun toimitustyö, jota kesti vuoteen 1994. Eero Aro oli kuitenkin apuna ja tukena kiireisellä 1970-luvulla. Kirjoituksia tuli lehteen joskus yli tarpeen niin että kertyi pieni "varasto". Niinpä Kangasalan Joulu ilmestyi ajallaan joka jouluksi. Kangasalan Joulun nykyinen päätoimittaja on Pirkko Noukka.

Kiitos annetaan myös ilmoittajille, jotka ovat tehneet Kangasalan Joulun painattamisen mahdolliseksi, ja liikkeille, jotka ovat hoitaneet lehden jakelun. Niiden rinnalla ovat koulujen oppilaat opettajiensa johdolla ottaneet vastuun lehden myymisestä. Myyntipalkkion turvin on voitu kerätä varoja leirikouluun ja muihin yhteisiin tai omiin tarkoituksiin. Koululuokat ja päiväkotiryhmät ovat vastavuoroisesti tutustuneet maksutta museoon osana kotiseutuopetusta.